Voortgezet ouderschap

 

Voortgezet ouderschap

Tijdens de bemiddeling werk ik samen met u aan de afspraken over het voorgezet ouderschap: de manier waarop u na de scheiding samen voor uw kinderen blijft zorgen.

De kinderen
Wanneer u samen kinderen heeft blijft u ook na de scheiding gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding. Dit wordt voortgezet ouderschap genoemd. Kinderen vragen niet om een scheiding. Voor kinderen is scheiding een onnatuurlijk proces, zelfs een ontwrichting van hun bestaan. Daarom kan een scheiding voor kinderen nooit betekenen dat er geen relatie meer tussen of met een van de ouders kan zijn. Kinderen willen wederzijdse contacten blijven onderhouden en niet in hun loyaliteit naar hun ouders worden gehinderd of daarin belemmerd.

Wanneer u samen kinderen heeft, betekent het feit dat u niet langer samen wilt leven niet dat u niet langer de verantwoordelijkheid voor uw kinderen deelt. De kwaliteit van de relatie tussen u als ouders is bepalend voor het emotioneel en psychisch welbevinden van uw kinderen. Conflicten hebben een negatieve invloed op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen.

Ik werk samen met u aan een goede basis voor voortgezet ouderschap na de scheiding. Onderdeel daarvan is het samen opstellen van een ouderschapsplan. Sinds 2009 is er een wet van kracht die verplicht dat bij echtscheiding eerst de zorg en omgang voor de kinderen (tot en met zeventien jaar) is geregeld.

Het ouderschapsplan
Het opstellen van een ouderschapsplan is per 2009 wettelijk verplicht. Ik stel samen met u een ouderschapsplan op waarin u met elkaar vastlegt hoe de zorgtaken en de financiële zorg worden verdeeld. Deels kunt zelf bepalen welke invulling u aan het plan geeft.
Echter de volgende punten moeten er in voorkomen:

  • Op welke manier u als ouders de zorg- en opvoedingstaken verdeelt of het recht en de verplichting tot omgang met de kinderen regelt.
  • Op welke wijze u als ouders elkaar informatie geeft over uw minderjarige kinderen.
  • De kosten van de verzorging en opvoeding van uw minderjarige kinderen (kinderalimentatie).

Het opgestelde zorgplan neemt u mee naar een advocaat voor de juridische vastlegging. Het ouderschapsplan wordt aan het echtscheidingsconvenant gehecht.