Mediation

 

Mediation

Mediation is een vorm van geschiloplossing die valt onder ADR (Anders Dan Rechtspraak).
Dat is de oplossing van een geschil buiten de rechtspraak om. Dit betekent dat er een derde partij is die intervenieert als een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar en u helpt uw eigen oplossingen te vinden. In tegenstelling tot het gebruik in de rechtspraak waarin een rechter of een arbiter u iets ‘oplegt’ of een oordeel geeft over het conflict.

Mediation is het gezamenlijk oplossen van geschillen met de hulp van een onafhankelijke en neutrale bemiddelaar.
Het is een methode waarbij u als betrokken partijen zelf aan oplossingen voor uw conflict werkt. Er wordt gestreefd naar duurzame oplossingen die aanvaardbaar zijn voor beide partijen op een manier die u als betrokkenen in uw waarde laat. De mediator begeleidt u hierbij en kiest geen partij.

U houdt zelf als partijen de controle over de oplossing. Dat kan enkel leiden tot een win-win situatie.

Mediation kan uitkomst bieden bij het oplossen van zowel zakelijke, particuliere als relatie- of gezinsconflicten. U kunt hierbij denken aan een arbeidsconflict, een burenruzie of een echtscheiding.

Voordelen van mediation
Omdat in de oplossing van het conflict uiteindelijk uw eigen belangen zijn opgenomen is dit eindresultaat beter dan de uitkomst van een juridische procedure. Daarbij gaat het om ‘gelijk krijgen’ en ‘winnen’ en wordt er een beslissing geveld door een derde partij, de rechter. Mediation is laagdrempelig en werkt snel, zeker in vergelijking met een gang naar de rechtbank.

Persoonlijke inzet
Als u kiest voor mediation is het belangrijk dat u bereid bent samen aan oplossingen voor uw conflicten te werken. Inzet is een voorwaarde voor een goed verloop van het bemiddelingsproces.

Toepassingsgebieden Mediation
U kunt zich ook in geval van andere conflictsituaties dan echtscheiding voor bemiddeling bij mij aanmelden. Dat kan bij kwesties in de privé-sfeer zijn:

  • conflict over een omgangsregeling
  • een erfeniskwestie
  • een burenruzie

Bij echtscheidingsbemiddeling wordt een aparte vorm van mediation gebruikt omdat scheiden in de kern geen conflict is maar een proces met een voortdurend dreiging in zich in een conflict te veranderen.