Wat kunt u verwachten en welk traject loop ik met u door?

 

Traject

Wat kunt u verwachten en welk traject loop ik met u door?
Wij zullen met elkaar als eerste de emotionele processen doorlopen. In het geval er kinderen zijn, vervolgens het voortgezet ouderschap regelen. Onderwerpen als alimentatie en vermogensdeling komen niet voor in dit traject van echtscheidingsbemiddeling. Deze onderwerpen vallen onder de expertise van een advocaat (zie Processen: emotioneel en juridisch).

Scheidingsmelding
Ik begeleid u met het uitwerken van de zogenaamde ‘scheidingsmelding’ oftewel het verwerken van het feit dat u uit elkaar gaat. Uit onderzoek is gebleken dat 80% van de partners niet goed van elkaar weet wat de reden bij de ander is om het huwelijk niet te willen voortzetten. Het lukt dan moeilijk tot acceptatie van de verbroken relatie te komen en te beseffen dat de relatie niet meer levensvatbaar is. De moeite met acceptatie kan leiden tot onnodige conflicten, omdat u zich boos, gekwetst of in de steek gelaten voelt. U verkeert in een crisissituatie en mogelijk bevindt u zich in een rouwproces. Vrijwel niemand ontkomt bij scheiding aan crisisgevoelens, crisisreacties en rouw.

Processen: emotioneel en juridisch
Een echtscheiding heeft twee soorten gevolgen: een immaterieel en een materieel gevolg. Ik doorloop met u als Psycholoog Mediator een bemiddelingstraject waarin de focus ligt op de immateriële kant van de scheiding namelijk de emotionele gevolgen. Voor de materiële kant en de juridische vastlegging daarvan werk ik regelmatig samen met Ann Ditmar van And Partners   en kan u haar van harte aanbevelen.

Emotioneel proces
Scheiden is primair een emotioneel proces. Met de emotionele factoren die het scheidingsproces kunnen bemoeilijken begeleid ik u. U leert emoties herkennen en bewerken zodat deze geïntegreerd kunnen worden. Mijn opdracht is de mediation te richten op emotionele blokkades die omgang en communicatie stagneren. Het zijn juist die emoties die doorgaans het gesprek bemoeilijken en soms uiteindelijk de strijd om de materiële zaken in de echtscheiding aansturen.

Communicatie
Onderhandelen en overleggen met elkaar is moeilijk in een tijd van echtscheiding. Conflicten liggen, door de emotionele lading van de gebeurtenis, voortdurend op de loer. U kunt leren samen toch met elkaar in gesprek te blijven en uw emoties op redelijke wijze hanteerbaar te houden en te kanaliseren.

Juridisch proces
Het juridische deel van de echtscheiding is in wezen een simpeler proces dan het emotionele. Het juridisch proces is meetbaar, telbaar en overzichtelijk. Mits de materiële onderwerpen zijn ontdaan van vertroebelende emoties.

Als de emotionele processen in rustiger vaarwater zijn gekomen en er aanvaarding en acceptatie is. Als het besef dat u niet meer als liefdespartners met elkaar verder gaat er eenmaal is, kunt u zonder rancune naar elkaar uw materiële huwelijksverdeling regelen. Met een advocaat overlegt u over de hoogte van de (kinder)alimentatie, vermogensdeling en pensioenverevening. Het eventuele ouderschapsplan neemt u mee en dit wordt aan uw echtscheidingsconvenant gehecht.

Motivatie
Belangrijk is dat u beiden gemotiveerd bent de problemen die u tijdens de echtscheiding ondervindt te bespreken. U zoekt naar uw eigen persoonlijke oplossingen die uw wederzijdse belangen dienen. Kortom, u moet de intentie hebben er samen uit te komen.