Echtscheidingsbemiddeling

 

Echtscheidingsbemiddeling

Eén op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Een grote groep scheidende partners eindigt na escalerende ruzies in een langdurige en kostbare gang naar de rechtbank. Kinderen zijn vervolgens de dupe van de strijd waarin ouders met elkaar verwikkeld raken. Het inschakelen van een Psycholoog Mediator kan u helpen in het proces van echtscheidingsbemiddeling.

Waarom echtscheidingsbemiddeling?
Het doel van echtscheidingsbemiddeling is voorkomen dat u als ex-partners als strijders tegenover elkaar komt te staan, doordat u wegens oplopende emoties vastloopt in conflicten. Het verbreken van een relatie kan gepaard gaan met vaak heftige emoties die soms moeilijk te reguleren zijn. Onnodige strijd kan het gevolg hiervan zijn.
Wilt u op een respectvolle manier uit elkaar gaan en – in het geval u samen kinderen heeft – de zorg en opvoeding op zorgvuldige manier voort zetten, dan kan echtscheidingsbemiddeling uitkomst bieden.

Bemiddeling bij een echtscheidingsprocedure is een vorm van Mediation c.q. een speciale conflicthanteringstechniek: met de hulp van een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar lost u gezamenlijk een conflict op. U bepaalt zelf het verloop van het bemiddelingsproces en draagt uw eigen oplossingen aan. Een win-win situatie is het gevolg., Uw beider belangen én die van de kinderen zijn, door middel van Mediation, gediend.

Is een echtscheiding een conflict?
Een echtscheiding vraagt wel om een andere benadering dan een ‘gewone’ conflictsituatie. Het verbreken van een emotionele relatie , want daar draait het tijdens een scheiding om, is in essentie dan ook geen conflict. Een echtscheiding is veel meer omvattend dan een conflict. Wanneer een echtscheidingsproces op die manier zou worden benaderd, doet dat geen recht aan de diverse aspecten die bij een scheiding komen kijken. Een scheiding is een relatiebreuk tussen twee mensen, die zou kunnen uitmonden in een conflict.
Wilt u op een respectvolle manier van elkaar scheiden en tegelijkertijd de belangen van de kinderen waarborgen, dan is echtscheidingsbemiddeling een vorm van begeleiding waar u baat bij kan hebben.
Ook als u twijfelt of u een scheiding of relatiebreuk in gang wilt zetten kunt u zich met dit probleem bij mij aanmelden.

Waarom echtscheidingsbemiddeling bij een Psycholoog Mediator?
Als Psycholoog Mediator ben ik door mijn psychologische achtergrond gespecialiseerd in kennis over emoties, onderlinge relaties en communicatie. Ik heb jarenlange ervaring met relatietherapieën (systeemtherapie) waarin het gaat om de emotionele verhoudingen in relaties. Deze kennis zet ik in om als een onafhankelijke bemiddelaar scheidende partners te begeleiden in een echtscheidings- procedure.

Het inschakelen van een Psycholoog Mediator kan een gang naar de rechtbank voorkomen, wat een emotioneel zware en kostbare manier is om een echtscheidingsprocedure af te wikkelen.